Κατάστημα χονδρικής πώλησης Επιχειρήσεις ανά Χώρα και Περιοχή

Διοικητικές περιφέρειες ή πολιτείες στη χώρα: Κύπρος

Διοικητικές περιφέρειες ή πολιτείες στη χώρα: Ελλάδα