Συναγωγές σε Κωδικός Τηλεφώνου 226 Καναδάς

1-5
Συναγωγές
465 Horton St E, London, ON N6B 1M2, Canada
www.holytransfiguration.ca
Θρησκεία, Εκκλησίες
150 Concession St W, Tillsonburg, ON N4G 4G8, Canada
www.tillsonburgcrc.com
Συναγωγές
1151 Royal York Rd, London, ON N6H 3Z7, Canada
sgjsoclondon.com
Θρησκεία, Συναγωγές
259 ALBERT ST., WATERLOO ON, N2L 3T3, Canada, Canada
www.jewishwaterloo.com
Συναγωγές
269 Albert St, Waterloo, ON N2L 3T7, Canada
www.jewishwaterloo.com
1-5