Επιχειρήσεις σε Hotspur

Ξενοδοχεία & ταξίδια
Κοινότητα & Κυβέρνηση

Βιομηχανίες

Κατανομή επιχειρήσεων ανά βιομηχανία
 Ξενοδοχεία & ταξίδια: 33,3%
 Σπορ & δραστηριότητες: 20,8%
 Φαγητό: 12,5%
 Αγορές: 12,5%
 Κοινότητα & Κυβέρνηση: 8,3%
 Υπηρεσίες κατ' οίκον: 4,2%
 Εστιατόρια: 4,2%
 Ταχυδρομικές υπηρεσίες: 4,2%
Πληθυσμός3.249
Τοπική ΏραΤρίτη 12:36 μ.μ.
Ζώνη ΏραςΑνατολική θερινή ώρα Βόρειας Αμερικής
FacebookΠροφίλ Facebook
Γεωγρ. πλάτ. & μήκ.44.93342° / -78.29954°