Επιχειρήσεις σε Oxford House

Βιομηχανίες

Κατανομή επιχειρήσεων ανά βιομηχανία
 Βιομηχανία: 28,9%
 Κοινότητα & Κυβέρνηση: 20%
 Ιατρικά: 13,3%
 Εκπαίδευσηng: 6,7%
 Φαγητό: 6,7%
 Εστιατόρια: 6,7%
 Ξενοδοχεία & ταξίδια: 4,4%
 Άλλο: 13,3%
Κωδικοί Τηλεφώνου204
Τοπική ΏραΚυριακή 7:07 μ.μ.
Ζώνη ΏραςΚεντρική θερινή ώρα Βόρειας Αμερικής
Γεωγρ. πλάτ. & μήκ.54.94853° / -95.26598°