Επιχειρήσεις σε Sunnynook

Βιομηχανίες

Κατανομή επιχειρήσεων ανά βιομηχανία
 Βιομηχανία: 21,9%
 Ξενοδοχεία & ταξίδια: 12,5%
 Επαγγελματικές Υπηρεσίες: 12,5%
 Σπορ & δραστηριότητες: 12,5%
 Υπηρεσίες κατ' οίκον: 9,4%
 Ταχυδρομικές υπηρεσίες: 6,2%
 Αγορές: 6,2%
 Αυτοκίνητο: 3,1%
 Κοινότητα & Κυβέρνηση: 3,1%
 Τοπικές Υπηρεσίες: 3,1%
 Ιατρικά: 3,1%
 Κατοικίδια: 3,1%
 Εστιατόρια: 3,1%
Κωδικοί Τηλεφώνου403
Τοπική ΏραΣάββατο 8:30 π.μ.
Ζώνη ΏραςΟρεινή θερινή ώρα Βόρειας Αμερικής
Γεωγρ. πλάτ. & μήκ.51.28341° / -111.66847°