Υπηρεσίες εγκαταστάσεων σε Cimdenieki, Grobiņas Novads

1-3
Υπηρεσίες εγκαταστάσεων, Επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες
Dūņu iela 8a, Liepāja, LV-3401, Latvia
www.tolmets.lv
Εξοπλισμός ενοικίασης, Υπηρεσίες εγκαταστάσεων
Tukuma iela 1A, Liepāja, LV-3416, Latvia
www.nordia.lv
Υπηρεσίες εγκαταστάσεων, Επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες
Nīca parish, LV-3473, Latvia
1-3